CRISIS MANAGEMENT

Een crisis kan zich voordoen in een oogwenk. 

 

Van het ontwikkelen van een upstream communicatiestrategie tijdens een potentiële crisis tot het actief beheersen van de situatie wanneer zich een crisis voordoet, het Interel Belgium team is 24/7 beschikbaar om u te helpen deze uitdagende situaties te overwinnen.     

Heeft uw organisatie een communicatieplan opgesteld dat rekening houdt met alle mogelijke crisissen?

Ontdek wat wij uw bedrijf kunnen bieden op het gebied van crisis management in deze brochure.

Met onze ervaring en expertise in crisismanagement bieden de consultants van Interel advies over de meest doeltreffende strategieën in specifieke crisissituaties en ontwikkelen we tools en technieken die de negatieve effecten van een crisis op de reputatie van uw bedrijf kunnen beperken of zelfs vermijden. 

 

Wordt u geconfronteerd met een onverwachte situatie? Onze teams zijn 24/7 beschikbaar om u te helpen. 

 

Contacteer ons voor meer informatie over hoe wij uw organisatie kunnen helpen een crisis te boven te komen, door onder andere: 

  • Ontwikkelen van een handboek crisiscommunicatie 

  • Interne communicatie management 

  • Stakeholder management 

  • Begeleiding en strategisch advies in noodsituaties (24/7) 

  • Risico- en kwetsbaarheidsanalyse 

  • Crisiscommunicatie management en training 

  • Simulatie-oefeningen om uw bedrijf voor te bereiden op elk crisisscenario 

  • Mediatraining 

  • Media monitoring 

  • Communautair beheer 

Hebt u een crisis manual?